MUSIC VIDEOS

Macntaj and Jango
icon.png

Macntaj - "Victim" (feat Jango)

shakes Macntaj
icon.png

Macntaj - "Shakes" (feat Ellis Prescott)

I hope you cough macntaj.PNG
icon.png

Macntaj - "I hope you cough"

macntaj cringe.PNG
icon.png

Macntaj x Murcii Miller - "Cringe"

Macntaj superpowers video
icon.png

Macntaj - "Superpowers"

mannie fresh macntaj.PNG
icon.png

Macntaj - "Mannie Fresh"

tour2.jpg
icon.png

Macntaj - "Live Enough"

5CMNgjkBW0l99Bp9.jpg
icon.png

Macntaj - "Xtra"

Macntaj Boy
icon.png

Macntaj - "Boy"

maj3.jpg
icon.png

Macntaj - "Baby John" feat Jay Park

Macntaj - Ochit Wally video
icon.png

Macntaj - "Ochit Wally"

Macntaj videos
icon.png

Macntaj - "Ugly Bubba"

dog macntaj.PNG
icon.png

Macntaj - "Dog"

PERFORMANCE

barboza1.png
icon.png

Macntaj @ Barboza in Seattle

mac1.png
icon.png

Macntaj + Lil B